Alt om Elbilen

Der er skrevet et utal af bøger om biler med forbrændingsmotorer, men der findes ikke litteratur om elbiler til trods for, at de første masseproducerede elbiler allerede findes på markedet. Set i det perspektiv har en almindelig borger, som ønsker at anskaffe sig en elbil i dag, ikke et kvalificeret grundlag til at træffe sit elbilvalg på baggrund af.

Formålet med bogen “Alt om elbilen”, som findes på denne webside, og som kan downloades kvit og frit, er at give en letforståelig og vedkommende introduktion til området elbiler. Bogen skal muliggøre, at den brede danske befolkning, som har interesse for elbiler, kan få et indblik i elbilens teknologi samt en forståelse for, hvorfor vi i fremtiden med stor sandsynlighed altovervejende vil erstatte den benzindrevne bil med elbilen.

Bogen “Alt om elbilen” er også et forsøg  på en letforståelig måde, at indføre almindelige danskere i debatten om klimaforandringer, og om elbilens vigtige rolle her i sin funktion af at kunne mindske CO2-udslippet.

Endelig findes der i bogen for de læsere, som allerede har opbygget viden om elbiler, henvisninger til rapporter og tekniske præsentationer samt til en lang række forfattere, forskere og andre, der beskæftiger sig med elbilproblematikken professionelt.

Bogen og websiden “Alt om elbilen” er produceret med økonomisk støtte fra Energistyrelsen